Kdo potrebuje sodnega izvedenca?

V sodnih postopkih je za ugotovitev ali razjasnitev kakšnega dejstva potrebno strokovno znanje, ki ga sodnik morda nima, običajno pa tudi stranke niso dovolj strokovno podkovane. Takrat si sodišče pomaga z imenovanjem sodnega izvedenca, ki s svojim strokovnim znanjem poda izvid in mnenje, s katerim ugotovi in razjasni dejstva, ki so sodišču potrebna za odločanje. Izvedenec mora z uporabo pravil znanosti in stroke na vprašanja odgovoriti tako, da so odgovori razumljivi sodišču in strankam, torej tudi nestrokovnjakom z dotičnega področja.


Z vidika procesnih določb je izvedenčevo mnenje ali izvid eden od dokazov v postopku, kot mnenje strokovnjaka pa velja za enega najtrdnejših dokazov in ga je bistveno težje izpodbiti kot pa npr. običajno dokazovanje s pričami.


Pogosto pa stranka v v predsodnem, sodnem ali mediacijskem postopku (tožeča ali tožena) želi bodisi svoje navedbe podpreti s strokovnim mnenjem bodisi s pomočjo strokovnega mnenja preizkusiti navedbe nasprotne strani ali postavljenega sodnega izvedenca. Takrat vam kot strokovnjak lahko pomagam glede nerazjasnjenih vprašanj in moje mnenje lahko priložite svojim navedbam. Tovrstne navedbe stranke, podprte z mnenjem strokovnjaka, imajo običajno večjo težo od laičnih navedb.


Tomo Soklič - sodni izvedenec za poslovne finance