Cenik storitev

Cene izdelave sodno izvedenskih mnenj po naročilu sodišča so v skladu s Pravilnikom o sodnih izvedencih in cenilcih.

Za ceno mnenja po naročilu stranke pa se dogovorim z vsako stranko posebej na podlagi informacij in dokumentacije o primeru.


Kontaktirate me lahko na:

mail: tsoklic@gmail.com

telefon: +386 (0)51 302 192Tomo Soklič - sodni izvedenec za poslovne finance