Kako sem postal sodni izvedenec

Za sodnega izvedenca je pogoj primerna izobrazba in dolgoletne praktične izkušnje na področju, kjer namerava svoje izvedensko delo opravljati. Sam vse to imam.

Kot primernega za sodnega izvedenca me je ocenila tudi ena od slovenskih univerz in mi izdala pritrdilno mnenje.

V prvem poskusu sem opravil preizkus strokovnosti za sodnega izvedenca pri Ministrstvu za pravosodje in sem v skladu z Zakonom o sodiščih prisegel, da bom izvedensko delo opravljal po svoji vesti, nepristransko, v skladu s pravili znanosti in strokovnega znanja in da bom podajal svoje izvide in mnenja natančno in popolno. Svoje prisege se držim.Tomo Soklič - sodni izvedenec za poslovne finance