Dobrodošli!

Moje ime je Tomo Soklič. Sem sodni izvedenec za poslovne finance in vam lahko izdelam mnenje, ki bo v postopku spora pred sodiščem ali arbitražo razjasnilo poslovno-finančne okoliščine.

Zelo dobro poznam delovanje podjetij in njihovo finančno poslovanje z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami.


Glavna področja mojega izvedenstva so:

 • razkrivanje in utemeljevanje poslovnih goljufij, zlorab položaja in oškodovanj,
 • ugotavitev nastanka insolventnosti, ugotovitev oškodovanja upnikov, izpodbijanje dejanj stečajnega dolžnika,
 • ugotavljanje in uveljavljanje izgubljenega dobička,
 • različna kreditna in depozitna razmerja ter obrestovanje v povezavi s temi posli,
 • finančno vrednotenje investicijskih, proizvodnih, trženjskih projektov,
 • vrednotenje sredstev v času (trenutno / v preteklosti / v prihodnosti),
 • upravljanje z likvidnostjo (plačila, asignacije, cesije, kompenzacije),
 • plače,
 • amortizacija,
 • finančna tveganja,
 • poslovne odločitve na podlagi računovodskih izkazov in
 • ostala področja, ki jih v poslovnem svetu pokriva funkcija financ.


Izvedenska mnenja izdelujem strokovno in v rokih.


Tomo Soklič - sodni izvedenec za poslovne finance